Ads Right Header

Hosting Unlimited Indonesia
Cloud Hosting Indonesia

Perumpamaan Tentang Domba Dan Dirham Yang Hilang


PERUMPAMAAN TENTANG DOMBA YANG HILANG (Luk 15: 1-7)

1Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa
biasanya datangkepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
................................................................................................................................................
2Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat,
katanya:
      "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka."
3Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
4"Siapakah di antara kamu    yang mempunyai     seratus ekor domba,
dan jikalau ia                         kehilangan               seekor di antaranya,
                       tidak meninggalkan  yang sembilan puluh sembilan ekor   di padang gurun
                                              dan pergi mencari                  yang sesat itu
sampai ia                               menemukannya?
.................................................................................................................................................
5Dan kalau              ia       telah menemukannya,
                                ia       meletakkannya                    di atas bahunya dengan gembira,
   6dan setibanya                                                                                                                       di rumah
                               ia       memanggil        sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga
serta berkata kepada mereka:
       Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.


7Aku berkata kepadamu:
Demikian juga akan ada sukacita                                         di sorga                        
 karena satu orang berdosa yang bertobat,                        lebih daripada sukacita                                               
karena sembilan puluh sembilan orang benar            yang tidak memerlukan pertobatan."


PERUMPAMAAN TENTANG DIRHAM YANG HILANG (Luk 15: 8-10

8"Atau perempuan manakah        yang mempunyai           sepuluh dirham,
dan jika ia                                     kehilangan                     satu di antaranya,
                                                      tidak menyalakan          pelita
                                                      dan menyapu                 rumah
                                                      serta mencarinya           dengan cermat
sampai ia                                      menemukannya?
....................................................................................................................
9Dan kalau ia                                telah  menemukannya,
                   ia                               memanggi                 sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya
serta berkata:
  Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
10Aku berkata kepadamu:
        “Demikian juga akan ada sukacita                pada malaikat-malaikat Allah
        karena satu orang berdosa                                         yang bertobat."


PERUMPAMAAN TENTANG ANAK YANG HILANG (Luk 15:11-32)

11.Yesus berkata lagi:
 "Ada seorang                                    mempunyai dua anak laki-laki.
12 Kata yang bungsu kepada ayahnya:
          Bapa, berikanlah kepadaku          bagian harta milik kita        yang menjadi hakku.
          Lalu ayahnya membagi-bagikan    harta kekayaan itu             di antara mereka.”
………………………………………………………………………………………………….
13 Beberapa hari kemudian
anak bungsu itu                              menjual seluruh bagiannya itu          lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia                                      memboroskan harta miliknya itu      dengan hidup berfoya-foya.
14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan        di dalam negeri itu
dan iapun                                             mulai melarat.
..........................................................................................................................................................
15 Lalu ia                            pergi dan bekerja pada seorang majikan   di negeri itu.
Orang itu                              menyuruhnya                                          ke ladang untuk menjaga babinya.
16 Lalu ia                            ingin mengisi perutnya dengan ampas       yang menjadi makanan babi itu,
tetapi tidak seorangpun      yang memberikannya kepadanya.
………………………………………………………………………………………..
17 Lalu ia menyadari keadaannya,                                                        katanya:
         Betapa banyaknya orang              upahan bapaku                   yang berlimpah-limpah makanannya,
         tetapi aku di sini                             mati kelaparan.
18 Aku akan bangkit dan pergi               kepada bapaku dan              berkata kepadanya:
         Bapa, aku telah berdosa         terhadap sorga dan terhadap bapa,
               19 aku tidak layak lagi                          disebutkan anak bapa;
                   jadikanlah aku                  sebagai salah seorang upahan bapa.


20 Maka bangkitlah ia dan pergi             kepada bapanya.
Ketika ia masih jauh,
 ayahnya                          telah melihatnya,
                                       lalu tergeraklah hatinya            oleh belas kasihan.
 Ayahnya itu                 berlari mendapatkan dia
                                       lalu merangkul dan mencium dia.

21 Kata anak itu kepadanya:
             Bapa, aku telah berdosa         terhadap sorga dan terhadap bapa,
                       aku tidak layak lagi      disebutkan anak bapa.
............................................................................................................................
22 Tetapi ayah itu                                                                       berkata kepada hamba-hambanya:
         Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik,   pakaikanlah itu kepadanya
                                                                                      dan kenakanlah cincin pada jarinya
                                                                                     dan sepatu pada kakinya.
        23 Dan ambillah anak lembu tambun itu,        sembelihlah dia
                                                                                    dan marilah kita makan dan bersukacita.
          24 Sebab anakku ini                                          telah mati dan menjadi hidup kembali,
                        ia                                                     telah hilang dan didapat kembali.
                                                                                Maka mulailah mereka bersukaria.


25 Tetapi anaknya yang sulung            berada di ladang
   dan ketika ia                                     pulang dan dekat ke rumah,
                     ia                                     mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
         26 Lalu ia                                      memanggil salah seorang hamba
                                                          dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.
........................................................................................................................................
27 Jawab hamba itu:
           Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun,
            karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.


Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
29 Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya:
     Telah bertahun-tahun aku                   melayani bapa
     dan belum pernah aku                       melanggar perintah bapa
   tetapi kepadaku belum pernah        bapa memberikan seekor anak kambing
                                                         untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
30 Tetapi baru saja datang anak bapa       yang telah memboroskan harta kekayaan bapa
                                                                  bersama-sama dengan pelacur-pelacur,
      maka bapa                                   menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
........................................................................................................................
31 Kata ayahnya kepadanya:
         Anakku, engkau selalu bersama-sama         dengan aku,
       dan segala kepunyaanku                             adalah kepunyaanmu.
   32 Kita patut                                                       bersukacita dan bergembira
   karena adikmu                                                   telah mati dan menjadi hidup kembali,
                 ia                                                         telah hilang dan didapat kembali."

  
 PERUMPAMAAN TENTANG YANG HILANG (LUK 15: 1-32)

Domba Yang Hilang (1-7)
Dirham Yang Hilang (8-10)
Anak Bungsu Yang Hilang (11-24)
 Anak Sulung Yang Hilang (25-32)1Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.2Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat,
katanya:
      "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka."
3Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
      4"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun                                               dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
5Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, 6dan setibanya                                                                                                                       di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka:
       Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
7Aku berkata kepadamu:
      Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat,                        lebih daripada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan."


8"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, jika ia kehilangan satu di antaranya,                                                       tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia                                      menemukannya? 9Dan kalau telah  menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata:
  Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
10Aku berkata kepadamu:
        “Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat."

  
11Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 12Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat. 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya kepadanya. 17Lalu ia menyadari keadaannya, katanya:
       Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini                             mati kelaparan. 18Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, 19aku tidak layak lagi   disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
20Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.
21Kata anak itu kepadanya:
         Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.
22Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya:
       Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. 24Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.


25Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
 ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
26Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.
27Jawab hamba itu:
           Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.            
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya:
             Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa,  tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
31Kata ayahnya kepadanya:
         Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
32Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali."

Oleh Albertus Dino

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Ads Atas Artikel

Ads Tengah Artikel 1

Ads Tengah Artikel 2

Ads Bawah Artikel